Marc als wetenschapper

“Voorbij de woorden”

Samen met anderen doet Marc onderzoek naar verschillende aspecten van nonverbale communicatie en prosodie.

Marc Swerts als wetenschapper

Samen met anderen doet Marc onderzoek naar verschillende aspecten van nonverbale communicatie en prosodie. Daarmee wordt het geheel van kenmerken bedoeld die niet zozeer bepalen wat je zegt, maar eerder hoe je het zegt. Denk daarbij aan verschillende vormen van lichaamstaal (zoals gezichtsuitdrukkingen, gebaren en lichaamshouding), of aan nuances die je via variaties in stemgebruik kan overbrengen (zoals intonatie, luidheid, stemkleur, tempo en ritme).

Zo heeft hij bijvoorbeeld bestudeerd in hoeverre mensen via nonverbale en prosodische kenmerken kunnen signaleren of ze iets belangrijk vinden, of ze klaar zijn met spreken, of ze emotioneel of onzeker zijn, of ze de waarheid spreken of liegen, enzoverder. Daarbij heeft hij niet alleen sprekers van het Nederlands geanalyseerd,  maar ook gekeken in hoeverre culturen en talen overeenkomen of verschillen in het gebruik van nonverbale communicatie en prosodie.

Meer informatie over zijn onderzoek kan je vinden op:

Marc gaf les over deze topics tijdens één van de edities van de kinderuniversiteit in Tilburg